ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์และบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มักจะถูกตรวจสอบเพื่อประเมินว่าปรากฎหรือไม่ปรากฎ,การบัดกรี,ชิ้นว่วนการควบคุมทิศทาง,การอ่านดาต้าเมตริกซ์ และยังมีการตรวสอบส่วนประกอบที่ active และ passive เพื่อเช็คความผิดพลาดและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับวงจรได้

การตรวจสอบสภาพส่วนประกอบในการประกอบขั้นสุดท้ายหรือที่ระดับบอร์ดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในที่ที่ถูกต้องก่อนที่จะส่งออก

การตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนประกอบในการประกอบขั้นสุดท้ายหรือที่ระดับบอร์ดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดจะไม่แสดงฉลากที่เสียหายหรือไม่ถูกต้อง

การใช้เลนส์เพื่อจับภาพของส่วนประกอบในการตรวจดูว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพหรือไม่