มาตรวิทยา

มาตรวิทยาคือศาสตร์แห่งการวัด
ขอขอบคุณวิทยาการคอมพิวเตอร์และเลนส์ที่ทำให้เราสามารถระบุแหล่งกำเนิดแสงและซอฟต์แวร์ผ่านเลนส์พิเศษ รวมถึงการวัดที่ถูกต้องในระดับไมครอน เราสามารถระบุการวัดแบบสดบนชิ้นส่วนทางกลใด ๆ แม้ในมุมมองขนาดใหญ่

เราจัดหาการวัดที่แม่นยำทั้งการวัดสดและการวัดแบบไม่สดด้วยฮอรัส;ซอฟต์แวร์นี้จัดหาเครื่องมือทั้งหมดในการวัดส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของคุณ