เภสัชกรรม

วิชันซิสเต็มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์เติบโตขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา
แอพพลิเคชั่นมีตั้งแต่การอ่านบาร์โค้ด,การทดสอบ presence/absence, การเช็คสภาพแผล, ระดับของเหลว
ขอขอบคุณโซลูชันของเราทีทำให้เราสามารถจัดหาวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ขอบคุณงานเลนส์เทเลเทนริคเฉพาะและแสง collimation ที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบระดับของเหลวในขวดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในการใช้งานทางด้านเภสัชกรรม,การตรวจสอบระดับของเหลวของขวดยาเป็นสิ่งสำคัญ
ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสมอยู่เสมอ เราพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับไมครอนด้วยเลนส์ telecentric, collimation และการพัฒนาซอฟต์แวร์

ด้วยการถ่ายภาพจากกล้องเพียงช็อตเดียว เราสามารถทำการตรวจสภาพขนาดและสีที่หลากหลายได้