บรรจุภัณฑ์

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทุกที่จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของพวกเขาถูกต้อง
ผ่านการนับ ,การทดสอบด้วย Presence/absence และการอ่านรหัส
ด้วยโซลูชั่นของเรา,เราสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

มีหลายขั้นตอนที่นำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในโรงงานบรรจุภัณฑ์จะสมบูรณ์แบบด้วยโซลูชั่นของเรา,เราสามารถนับส่วนประกอบก่อนและหลังบรรจุภัณฑ์ได้

ด้วยระบบโซลูชั่นของเรา เราสามารถอ่านโค้ดทุกประเภทด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ
ในการอ่าน Datamatrix และ QR code,ในการตรวจสอบความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ,S/N และข้อมูลประเภทใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต