ยานยนต์

ยานยนต์เป็นหนึ่งในภาคอุสาหกรรมที่มีรายได้ใหญ่ที่สุด ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ,ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
ระดับของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนี้เข้มงวดกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนและมาตรฐานเป็นอย่างมาก โดยระบบโซลูชันวิชันของเราคู่ควรมาตรฐานระดับสูงที่ลูกค้าต้องการเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องทำการวัดและตรวจสอบเพื่อให้พอดีและเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ เราใช้ระบบซอฟท์แวร์แบบการเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัวเลนส์พิเศษ และจุดกำเนิดแสง(illumination)เพื่อที่จะเข้าถึงความแม่นยำระดับไมครอน

การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอาจนำไปสู่ข้อบกพร่อง เราพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าของเรา